Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 2 /2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 03.09.2018r. w sprawie : powołania komisji do przekazania lokalu mieszkalnego przy ul.Ludowej 2 w Lubaniu.

Zarządzenie Nr  2 /2018
Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
z dnia  03.09.2018r.

w sprawie : powołania komisji do przekazania lokalu  mieszkalnego przy ul.Ludowej 2
w Lubaniu.

Na podstawie § 7 p-kt  1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr IX / 49 /2007 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2007r.

§ 1

Powołuję Komisję w składzie :
1.Ewa Ganslerz       - Przewodnicząca
2. Artur Ryżewski  - Członek

§ 2

Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego , zgodnie z obowiązującymi przepisami  przeprowadzenie  spisu z natury  lokalu  mieszkalnego przy ul. Ludowej 2 w Lubaniu i sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego  ( wzór stanowi  Załącznik nr 1 ).

§  3

1.Do  zadań  zespołu  spisowego  należy  komisyjne  przekazanie  lokalu  mieszkalnego
wraz z wyposażeniem  i urządzeniami od  Pani  Magdaleny Biezy przy  ul. Ludowej  2 w Lubaniu.
2.Spisem z  natury  objęte  są  składniki  majątku  trwałego , materiałów i  wyposażenia .
3.Poza  spisem ilościowym  Komisja dokona  oceny  jakościowej przekazanego majątku .

§ 4

Termin rozpoczęcia czynności spisowych ustalam na dzień  03.09.2018r.

§  5

Za nadzór  nad realizacją powyższego odpowiedzialną czynię Główną Księgową.                                           
                                                            
                                                                                        

                                                                                Dyrektor MOSiR w Lubaniu
                                                                                      Małgorzata Garula

Załączniki

zarzadzenie_2_2018 (281.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Roman Krawczyński
Data utworzenia:2018-09-03 09:01:17
Wprowadził do systemu:Roman Krawczyński
Data wprowadzenia:2018-09-07 09:01:18
Opublikował:Roman Krawczyński
Data publikacji:2018-09-07 09:04:57
Ostatnia zmiana:2018-09-07 09:06:35
Ilość wyświetleń:221